Pandora, recursos dona Som professionals de la psicologia i l'educació i desenvolupem iniciatives dirigides a la promoció
social de les dones i programes educatius per l’atenció a les diversitats afectives i sexuals
 
Pandora Psicologia
c/ Les Corts, 10 At. 4a- Barcelona
mail pandora@pandorapsicologia.com
Tel.: 93 129 19 34
 

Cursos i tallers
TALLER: "Aprenent a connectar amb el nostre interior" Dimarts 14 de gener a 4 de març de 18 a 20h al Centre cívic La Magòria.

Atenció psicològica » Model d'intervenció

Pandora psicologia Primera visita

Prendre la decisió d’acudir a la consulta d’una psicòloga o un psicòleg no és gens fàcil per a ningú. En aquesta primera visita s’assessorarà sobre tots aquells dubtes que es plategin a la consulta i s’efectuarà una avaluació per tal d’establir quina pot ser la millor actuació en el cas particular plantejat.

S’orientarà sobre la millor manera d’abordar la problemàtica o conflicte exposat i s’aclariran tots aquells aspectes sobre la intervenció més adient per resoldre la situació i com aquesta es portarà a terme.

Pandora psicologia Intervenció

A través de la intervenció que es durà a terme, conjuntament, la terapeuta i el client, treballaran per trobar les eines i recursos necessaris per afrontar la problemàtica existent i resoldre la situació.

Mitjançant l’aprenentatge de com fer servir estratègies diferents a les utilitzades fins ara per resoldre conflictes es podran afrontar d’una forma més adaptativa les situacions difícils que se li presentin al llarg de la vida. S’incidirà en aquells pensaments erronis i desadaptatius que estan dificultant un correcte desenvolupament de la persona i en el control i gestió dels sentiments i de les emocions. Prendre consciència del què està succeint, elaborar els dols, situacions de tristor, apatia, ansietat, etc. que pot estar passant serà l’objectiu de la intervenció.

L’abordatge terapèutic es realitzarà tenint en compte la personalitat integral de la persona i les seves necessitats.

Pandora psicologia Seguiment

Es realitzaràn algunes revisions cada un o dos mesos per tal d'assegurar l’evolució i manteniment en el temps de l’èxit de la intervenció.

 

 

Colabora Col·labora amb
nosaltres
Facebook Segueix-nos al Facebook Blogger Visita el nostre blog:
pandorapsicologia.blogspot.com